Joko nyt olisi aika selkeyttää YAMK-tutkintonimikettä?

Ilmiö | Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritetaan maisteritason tutkintoja. Ammattikorkeakoulut ovat toivoneet YAMK -tutkinnon tutkintonimikkeeksi maisteri (AMK) nimikettä. Edelleenkin vain yliopistolla on oikeus antaa maisterin tutkintonimike.

Ammattikorkeakoulujen monialaisissa ja -ammatillisissa koulutuksissa on syntynyt tilanteita, joissa esim. tradenomitutkinnolla opiskelijaksi hyväksytty ja koulutuksen suorittanut henkilö on voinut saada tutkintonimikkeeksi sairaanhoitaja (YAMK). Onko tämä maallikkoja harhaanjohtava ja työelämäyhteistyön kannalta hyvä asia?

Kuva: Pirjo Vaittinen

Bolognan julistuksen mukaan molemmilla ylemmän korkeakoulututkinnon tuottajalla on englanninkielisenä tutkintonimikkeenä Master’s. Suomenkielisenä vastikkeena ammattikorkeakouluissa käytetään ylempi AMK -liitettä perustutkintonimikkeen yhteydessä, kun taas yliopistoissa on käytössä suomennos ’maisteri’. YAMK-tutkinnon tutkintonimike on osoittautunut haasteelliseksi erityisesti terveydenhuoltoalalla.

Ammattikorkeakoululain mukaan suoritettuun tutkintoon liitetään asianomaisen koulutusalan nimi sekä tutkintonimike ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta lyhenne ylempi AMK (esim. sosiaali- ja terveysala, sairaanhoitaja YAMK). Valtioneuvoston asetuksen 1129/2014 mukaan tutkinnon nimi ja siihen liitettävä tutkintonimike myönnetään suoritettavan koulutuksen/koulutusohjelman opintojen sisällön mukaan. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK -ohjelmassa opiskelevan tradenomin tuleva tutkintonimike on sairaanhoitaja (YAMK) koulutuksen sisällön perusteella. Sairaanhoitaja (YAMK) ei ole ammattinimike, vaan se on tutkintonimike, joka kertoo henkilön koulutuksen sisällön ja tutkinnon tason (maisteritason tutkinto).

Maallikolle sairaanhoitaja käsitteenä tuo mieleen tietyn ammatin ja vastuun terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Tällaisessa tilanteessa tutkintonimike, sairaanhoitaja (YAMK), on harhaanjohtava ja saattaa aiheuttaa jopa sekaannusta työelämässä. Perinteisesti terveydenhuollon tutkintonimikkeet ovat olleet hyvin ammattisidonnaisia ja monet ammattinimikkeet nimisuojattuja. Toisin kuin sairaanhoitaja (YAMK), sairaanhoitaja AMK on sekä ammatti- että tutkintonimike, jolla tutkinnon suorittanut voi hakea oikeutta toimia terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilönä. Näiden kahden tutkintonimikkeen eroavaisuus ei ole vielä riittävästi työelämäkumppaneiden tiedossa.

Muun muassa ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE) on pyrkinyt vaikuttamaan tutkintonimiketilanteeseen. ARENEn mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen nimikkeiden suuri määrä aiheuttaa hämmennystä työelämässä. Lisäksi nimikkeistö ei kuvaa suoritetun tutkinnon tasoa eikä yksilöi tutkinnon tuottamaa osaamista. ARENEn mielestä Bolognan prosessin mukainen tutkintorakenteen yhdenmukaistaminen edellyttäisi myös tutkintonimikkeiden yhteneväisyyttä. Myös OKM on jo vuonna 2011 esittänyt, että ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkintonimikeratkaisua tulisi arvioida uudelleen. Lähtökohtana pidettiin sitä, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintonimikkeet olisivat jatkossakin erilaisia. Tutkinnon nimen jäljessä olisi lyhenne (AMK), joka erottaisi sen riittävästi yliopistojen vastaavasta tutkinnosta. Lähes kymmenen vuotta on kulunut, mutta mitään muutosta YAMK –tutkintonimikeasiassa ei ole tapahtunut. Joko nyt oltaisiin siinä tilanteessa, että yliopiston ja ammattikorkeakoulun master -tason tutkintojen profiilit tunnustettaisiin erilaisiksi ja aika olisi kypsä tutkintonimikemuutokselle maisteri (AMK)?

 

Pirjo Vaittinen
Yliopettaja
LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenranta

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.