Jaettu kokemus vahvistaa asiantuntijuutta – Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot syventävät myös AMK-opetusta

Pinnalla | Lastensuojelun keskusliiton vuosittaiset lastensuojelupäivät 2019 oli vahvasti rakennettu kokemusasiantuntijuuden ympärille. Lastensuojelupäivillä kuultiin useassa kohtaa nuorten kokemusasiantuntijoiden ääntä. Kokemusasiantuntijoiden rooli on vahvistumassa myös opetuksessa.

Kokemusasiantuntijoiden asiantuntemus tukee ammatillista asiantuntemusta. Kuvituskuva: Ulla Huhtalo

Osallisuus, asiakaslähtöisyys, yhden ”luukun” periaate ja vertaistuki ja ovat sosiaalipalvelujen keskeisiä vaatimuksia. Kokemusasiantuntijoiden asiantuntijuus on nostettu ammatillisen asiantuntijuuden rinnalle vahvistamaan näitä sosiaalialan työn periaatteita.

Kokemusasiantuntijuudelle ei tutkijatohtori, YTT Taina Meriluodon mukaan ole ”virallista” tai yhtä oikeaa määritelmää, vaan kokemusasiantuntijuudelle tilanteessa annetut tavoitteet määrittelevät millainen osallistuminen on toivottua ja ”sopivaa”.

Meriluoto työskentelee Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Hän esitteli lokakuussa 2019 Lastensuojelupäivillä Tampereella kaksi tulkintaa kokemusasiantuntijoiden asiantuntijuudesta. Neutraali asiantuntijuus tuo yleistä ja neutraalia tietoa jostakin spesifistä asiasta. Tässä tulkinnassa kokemusasiantuntijuus on kriteerein määriteltyä, ammattimaista. Asiaa käsitellään yhdessä, yleisellä tasolla prosessoiden.

Tunnepitoinen asiantuntijuus on henkilökohtaista ja todentaa ajatusta ”jokainen on oman elämänsä asiantuntija”. Tässä tulkinnassa kokemusasiantuntijuus on määritelty kansalaisoikeutena jokaiselle ja asiantuntijuus on henkilökohtainen tapa käsitellä tapahtuneita asioita.

Meriluoto on jakanut kokemusasiantuntijuudelle asetetut tavoitteet kolmeen ryhmään:

  1. Osallistuminen kuntoutuksena – asiantuntijuus tunteena
    Vahvistaa ihmisen kuntoutumista jostakin hankalasta elämäntilanteesta ja vahvistaa osallisuutta ja kuulumista yhteisöön.
  2. Osallistuminen panoksena palveluiden yhteistuotantoon –asiantuntijuus tarkkana ja yleistettävänä tietona
    Kokemusasiantuntijuudella pyritään parantamaan palvelujen laatua vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeeseen.
  3. Osallistuminen oikeutena / poliittisena vaikuttamisena – asiantuntijuus kamppailun kohteena
    Kokemusasiantuntijuus on kansalaisoikeus ja mielipiteen ilmaisemisen paikkoja pitäisi olla enemmän.

Kokemusasiantuntijuus pyrkii siis sekä voimaannuttamaan asiakasta, tarjoamaan vertaistukea, kehittämään palveluja, vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun että avaamaan uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Sosionomien opetuksessa kokemusasiantuntijuudella oli suuri rooli, kun saimme Perhetyön ja lastensuojelun työmenetelmiä -opintojaksolle opiskelijoiden lisäksi mukaan lastensuojelutyön ammattilaisia sekä lastensuojelun asiakkaina olleita kokemusasiantuntijoita. Samalla kurssilla meillä oli ilo osallistua SOS-Kehittäjänuorten korkeakouluopiskelijoille suunnatulle koulutuskiertueelle työpajatyöskentelyn merkeissä. SOS-kehittäjänuoret ovat SOS-Lapsikylissä asuvia nuoria, joilla on kiinnostusta kehittää lastensuojelua ja sijaishuoltoa.

Opintojakson opiskelijoille kokemusasiantuntijoiden kertomus tarjosi kokemuksellista tietoa ja palautetta ammattilaisten työstä. Samalla heidät haastettiin arvioimaan omia ammatillisia toimintatapojaan. Kokemusasiantuntijoiden tarinoiden avulla pyrittiin avaamaan erityisesti vuorovaikutuksen ja suhteen luomisen merkitystä sosiaalialan työssä. Erilaisten kokemusten ja tarinoiden avulla pohdittiin myös ennakkokäsitysten, tunteiden sekä asenteiden merkitystä arjen kohtaamisissa.

Näemme hyvin tärkeänä kokemusasiantuntijuuden tuoman ”elävän oppikirjan” sisällyttämisen osaksi opintoja ammattikorkeakoulussa. ”Elävä oppikirja” voidaan nähdä yhdenvertaisuutta edistävänä, toiminnallisena menetelmänä, joka pyrkii vahvistamaan erilaisten ihmisten välisen kohtaamisen sekä vuoropuhelun kautta moninaisuuden, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista.

Palaute opiskelijoilta ja työelämän edustajilta vahvisti ajatusta siitä, että kokemusasiantuntijat syventävät kurssin sisältöä ja vahvistaa käsitystä ennakkoluulottoman ja aidon kohtaamisen merkityksestä asiakastyössä.

Ulla Huhtalo
Lehtori, sosiaaliala
Saimaan ammattikorkeakoulu

Mia Ikonen 
Lehtori, sosiaaliala
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.