Innovaatiosta käytäntöön

Maailma ja liiketoiminta elää jatkuvassa muutoksen tilassa, mikä asettaa organisaatioille paineita. Uudet teknologiat jyräävät vanhat pois tieltään pakottaen yritykset ja organisaatiot kehittämään uusia toimintamalleja ja –tapoja niin sisäisiin kuin ulkoisiin prosesseihin. Toisaalta taas markkinat odottavat uusia tuotteita ja palveluita jatkuvasti kiihtyvällä syklillä. Kaiken tämän uudistamisen keskiössä on innovaation käsite. Innovaatiota voidaan karkeasti käsitellä ideana, käytäntönä tai esineenä, jota a) markkinat eivät ole vielä kohdannet, ja b) on kaupallisesti elinkelpoinen markkinoille. Innovaatiokäsitteen liiketoiminnallisen hyödyn voi löytää esimerkiksi Porterin pysyvän kilpailuedun määritelmästä, jonka mukaan yritys pystyy saavuttamaan pysyvää kilpailuetua toimimalla muita tehokkaammin (sisäinen innovaatio) tai erikoistumalla (ulkoinen innovaatio).

Saimaan ammattikorkeakoulun markkinoinnin opiskelijat toteuttavat kerran lukukaudessa joko 12 tai 24 tunnin innovaation paikalliselle toimijalle. Innovoinnissa yritys esittää opiskelijoille haasteen, johon opiskelijaryhmä tuottaa konseptitasolla ratkaisun joko 12 tai 24 tunnin aikana. Prosessi seuraa tuplatimanttimallia, jossa ensimmäinen vaihe keskittyy ongelman määrittelyyn ja toinen vaihe ratkaisun tuottamiseen. Ongelmanmäärittelyvaihe on innovointiprosesseille tärkeä, koska toimeksiannot esitetään haasteina (”Pitäisi keksiä jotain käyttöä näille 500 marmorikuulalle, jotka löysimme varastosta.”), ei konkreettisina tehtävänantoina. Tyypillisesti siis heti toimeksiannon jälkeen ryhmät heittelevät ajatuksia ja pallottelevat erilaisia näkökulmia haasteeseen. Opiskelijat mm. tutustuvat innovoinnin kohteena olevaan yritykseen, juttelevat yrittäjän ja henkilökunnan kanssa ja haastattelevat paikallisia asiakkaita. Tässä kohdin on tärkeä saada mahdollisimman paljon eri näkökulmia, jotta ryhmällä on saatavilla tarpeeksi erilaisia vaihtoehtoja parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseen. Saatavilla olevien ideoiden ja näkökulmien määrä kasvaa, kunnes lopulta aikarajoitteet pakottavat ryhmät tiivistämään tuotoksensa, ja paras mahdollinen idea haasteen päihittämiseksi syntyy.

Vaikka innovointi voidaankin mieltää ideatason asiaksi, täytyy siinä olla jokin tulokulma idean käytäntöön viemiseksi. Tässä vaiheessa tuplatimanttimallia näkökulmien ja ideoiden määrä alkaa taas kasvaa, kun ongelmanmäärittelyvaiheessa kehitettyä ideaa aletaan työstää kohti käytännön toteutusta. Samalla idealla (”Järjestetään marmorikuulien aarteenetsintä.”) voi olla useita eri toteutustapoja, joten ajattelun joukkovoimaa tarvitaan taas. Innovoinnin tässä vaiheessa tulevat usein vastaan erilaiset liike-elämän realiteetit, ja innovoijilta vaaditaankin sopivassa suhteessa outside-the-box –tyyppistä ajattelua ja arkimaailman realismia esimerkiksi saatavilla olevien resurssien kanssa. Lopulta tietämyksen määrä taas typistyy yhteen toteuttamiskelpoiseen suunnitelmaan, joka esitetään innovoinnin toimeksiantajalle.

Yritykset kaipaavat innovatiivisia ideoita ja toimintatapoja jatkuvasti. Osa hyvistä ideoista on jo keksitty, ja niitä voi hyödyntää lähes sellaisenaan. Osa ideoista syntyy yhdistelemällä olemassa olevaa tai rakentamalla sen päälle. Innovoinnit harvoin kuitenkaan syntyvät tyhjiössä, ja menestyksekkäät innovoinnit tarvitsevat aina uusia näkökulmia kenties jo tuttuun asiaan. Edellä kuvatun kaltainen malli, jota Saimaan ammattikorkeakoulussa toteutetaan, antaa yrittäjille matalan kynnyksen mahdollisuuden hyödyntää uusia ja joskus epäkonventionaalisiakin ideoita, joita opiskelijat tuovat esille, ja malli haastaa myös yrittäjän tutkimaan omaa liiketoimintaansa uudesta näkökulmasta. Kokemukset innovoinneista ovat osoittaneet, että mikäli innovoinnin asettaja ei vain satu kärsimään ”not invented here” –syndroomasta, mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen kuvatun innovointiprosessin avulla – opiskelijoiden tai vaikka sitten oman henkilökunnan kanssa – ovat erinomaiset.

Lehtori (FT) Jaani Väisänen
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.