Info

Suunta-lehden toiminta on lopetettu eikä lehteä julkaista enää.
Lehden viimeinen numero ilmestyi keväällä 2020.

Suunta (ISSN 2490-0591) tekee näkyväksi Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä tehtävää kehittämistyötä sekä jakaa ideoita ja ajatuksia eri ammattialojen kehittämiseksi. Lehti julkaisee myös eri ammattialoihin liittyviä uutisia.

Suunta ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehden julkaisija on LAB-ammattikorkeakoulu. Artikkeleiden julkaisusta päättää julkaisutoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii yliopettaja Tuuli Mirola LAB-ammattikorkeakoulusta.

Verkkolehdellä ei ole kaupallista tarkoitusta eikä se myy ilmoitustilaa sivuilleen.

Toimituskunta

Tuuli Mirola, LAB ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
040 749 1790, tuuli.mirola@lab.fi

Tuija Ylitörmänen, Eksote 

Jami Holtari, Etelä-Karjalan yrittäjät

Pirjo Karhu, Saimaan Yrittäjä- ja Vaikuttajanaiset

 

Kirjoitusohjeet

Teema

Suunta julkaisee suurelle yleisölle ja omalle ammattiyhteisölle kohdennettuja artikkeleita. Tavoitteena on kertoa asioista selkeästi ja kansantajuisesti.

Julkaisu tarjoaa kirjoittajalle mahdollisuuden tuoda esille omaan alaansa ja työhönsä liittyviä asioita: uutuuksia, innovaatioita, kokemuksia ja näkemyksiä. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi alan ajankohtaisia kysymyksiä tai tulevaisuudennäkymiä, hankkeiden kuulumisia ja tuloksia tai maakunnalle erityisen tarkeitä asioita.

Kirjoitusten tulee perustua kirjoittajan/kirjoittajien asiantuntemukseen.

Artikkeleita julkaistaan neljässä kategoriassa: terveys ja hyvinvointi, talous ja työelämä, matkailu ja palveluliiketoiminta, taide ja teknologia. Pohdi jo ennen kirjoittamista, mihin kategoriaan artikkelisi sijoittuu.

Julkaisun kirjoittajille ei makseta palkkioita julkaistavista teksteistä eikä valokuvista.

Pituus, rakenne, kuvitus

Artikkelin pituus on noin 2000–4000 merkkiä välilyönteineen. Tekstin muoto ja rakenne ovat vapaita. Lähdeviitteitä ei tarvitse käyttää.

Kirjoittajan tiedot (nimike, nimi, organisaatio) kirjoitetaan artikkelin loppuun. Kirjoittajat edustavat omia näkemyksiään ja vastaavat artikkelien sisällöstä sekä oikeakielisyydestä.

Lisää artikkelitiedostoon artikkelin lisäksi kirjoittajatiedot, artikkelin kategoria, 3–6 artikkelin sisältöä kuvaavaa avainsanaa sekä mahdollinen kuvateksti.

Jokaisessa artikkelissa on oltava vähintään yksi kuva. Kuva sijoitetaan artikkelin alkuun. Jos kuvia on useampia, tekstiin on merkittävä kuvien paikat ja kuvat on numeroitava selkeästi. Liitä mukaan kuvaajan nimi. Huolehdi kuvan käyttöoikeudesta, jos et ole ottanut kuvaa itse.

Artikkelin lähettäminen

Artikkelit ja niiden kuvitus lähetetään osoitteeseen verkkolehti@lab.fi doc-tiedostona.

Kuvat tulee lähettää erillisenä kuvatiedostona jpg-muodossa.

Julkaiseminen

Artikkeleiden julkaisusta päättää toimituskunta. Kirjoittajaa voidaan pyytää muokkaamaan tekstiään. Julkaisutoimikunnalla on oikeus korjata havaitsemansa kirjoitus- ja kielioppivirheet sekä vaihtaa artikkelin kategoriaa ja avainsanoja.

Aikataulu

Suunta-lehden toiminta on lopetettu eikä lehteä julkaista enää.

Lehden viimeinen numero ilmestyi keväällä 2020.