Hyvinvoinnin tukeminen opiskelijan arjessa

Pinnalla | Opiskelijahyvinvointi on perusta opintojen sujumiselle ja opinnoissa jaksamiselle. Opiskelijan hyvinvointia voi vahvistaa erilaisilla oppimisympäristöön ja opiskeluun liittyvillä järjestelyillä, palveluilla ja tukitoimilla, mutta vastuu siitä on opiskelijalla itsellään.

Hankkeessa pohdittiin opiskelijoiden hyvinvointia. Kuva: Sanna-Leena Mikkonen

Saimaan ammattikorkeakoulussa on 20172019 kehitetty esteettömän opintopolun käytänteitä ja opiskelijahyvinvointia osana valtakunnallista TOTEEMI – Työssä oppimassa työhön -hanketta (http://www.amktoteemi.fi/). Osatoteutuksessa yhtenä tavoitteena on ollut kartoittaa ja tunnistaa yksilö- ja organisaatiotason hyvinvointihaasteita, sekä kehittää uusia toimintamalleja esteettömän opintopolun tueksi opinnoista työelämään. Hankkeessa on toteutettu työkaluja sekä opettajille että opiskelijoille.

Opiskelijahyvinvoinnin kehittämistyössä lähtökohtana on ollut opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi kaikissa opiskeluun liittyvissä toimintaympäristöissä ja tapahtumissa niin, että omasta ja yhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen on kiinteä osa opiskelijoiden ammatillista kompetenssia ja toteutuu sekä opiskelussa että työelämässä.

Opiskelijan hyvinvointisovellus

Hyvinvoinnin tueksi opiskelijoille on tärkeää tarjota työkaluja, jotka mahdollistavat, että opiskelija voi tunnistaa omaan hyvinvointiinsa vaikuttavat asiat sekä voi seurata ja parantaa hyvinvointiaan.

Tästä syystä ryhmä Digitradenomi- ja terveydenhoitaja opiskelijoita saivat Toteemi-hankkeessa toimeksiannon luoda mobiilisovelluksen, jonka avulla opiskelija voi tarkastella itsenäisesti omaa hyvinvointiaan. Toimeksianto oli osa opiskelijoiden projektiopintoja ja toteutettiin opiskelijaryhmien opintojaksojen vaatimusten mukaisesti. Monialainen projekti yhdisti terveydenhoitajaopiskelijoiden hyvinvointiin liittyvän substanssiosaamisen digitradenomiopiskelijoiden tekniseen sovelluskehittämisen osaamiseen. Projektin tuloksena syntyi opiskelijoiden näköinen mobiilisovellus, jolla Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat testata ja pohtia opiskeluun ja opintoihin liittyvää hyvinvointia omien elämäntapojensa kautta. Mukana sovelluksessa on mm. ravintoon, uneen, päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyviä teemoja.

Digitradenomiopiskelijat työstävät ja kehittävät edelleen hyvinvointisovelluksen visuaalista ilmettä ja käytettävyyttä syksyn 2019 projektiopinnoissaan. Tavoitteena on julkaista sovellus opiskelijoiden hyödynnettäväksi syksyn kuluessa.

Hyvinvointia opiskelijan uralla -opintojakso

Oman hyvinvointivastuunsa ja roolinsa sisäistämiseen opiskelijoille on tarjolla myös verkko-opintojakso Hyvinvointia opiskelijan uralle, johon on tuotettu sisältöjä Toteemi-hankkeessa. Opintojaksolla perehdytään siihen, miten opiskelija voi kartoittaa, edistää ja johtaa omaa hyvinvointiaan niin opiskeluaikana kuin työelämässä. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, mistä tekijöistä työhyvinvointi muodostuu, sekä ymmärtää työntekijän ja työnantajan vastuut työhyvinvointiin liittyen. Opiskelija saa myös tietoa ja keinoja edistää omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan sekä ymmärtää, mitä tarkoittaa oman työhyvinvoinnin johtaminen. Opintojakso on valinnainen, mutta sitä voi suositella kaikille opiskelijoille.

Opiskelijan tukipalvelut ja muu hyvinvointia edistävä toiminta

Hyvä yhteishenki, ryhmähenki, ryhmään kuuluvuuden tunteet ja vertaistuki sekä yhteiset tapahtumat luovat positiivisen sosiaalisen opiskeluympäristön. Helposti saatavilla olevat ja sujuvat opiskelijoiden tukipalvelut ovat merkittävä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijahyvinvointia edistävä ja ylläpitävä tekijä. Näihin kuuluvat opiskelijapalvelut, IT-palvelut, kirjasto- ja tietopalvelut sekä oppilaitospappien toiminta.

Opiskelijakunta Saiko ja koulutusalajärjestöt järjestävät lukuisia tapahtumia ja aktiviteetteja, jotka tuovat vaihtelua arkeen ja tarjoavat mahdollisuuksia tutustua muihin opiskelijoihin. Opiskelijakunnan tutortoiminnan kautta on tarjolla myös vertaistukea ja perehdytystä oppilaitokseen, opiskeluun, paikkakuntaan ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Tutoreina toimivat pääsääntöisesti ylempien vuosikurssien opiskelijat.

Saimaan korkeakoululiikunta (SaLUT) on Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston opiskelijoiden yhteinen korkeakoululiikuntatoimi. Sen tavoitteena on edistää ja tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskeluissa jaksamista sekä luoda yhteishenkeä eri koulutusohjelmien ja korkeakoulujen välillä.

Korkeakouluyhteisö voi vahvistaa opiskelijan hyvinvointia paitsi erilaisilla oppimisympäristöön ja opiskeluun liittyvillä järjestelyillä, palveluilla ja tukitoimilla myös muilla keinoin antamalla mahdollisuuden ryhmään kuulumiseen, kohdatuksi tulemiseen ja yhteisöllisyyteen. Ensisijainen vastuu hyvinvoinnista on opiskelijalla itsellään, mutta arjen huolenpito yhteisössä tukee opiskelijan hyvinvointia.

Sanna-Leena Mikkonen
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Tuuli Mirola
Yliopettaja
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.