Hankkeesta osaksi opetusta – Asumisturvallisuustesti terveysalan opinnoissa

Pinnalla | KAT2-hankkeessa tuotettua asumisturvallisuustestiä on käytetty terveydenhoitajaopiskelijoiden ikääntyneitä koskevan opintojakson toiminnallisella osuudella.

Kuva: Pixabay

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on opetuksen lisäksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (TKI). TKI-perustaisesta oppimisesta puhuttaessa on tärkeää huomioida, mitä oppimista ja opintoja tuotetaan hankkeen aikana. Lisäksi on merkityksellistä, miten hankkeessa tuotettu osaaminen uudistaa opetussuunnitelmaa ja opetusta.

Kotona asumisen turvallisuus -hankkeessa eli KAT2:ssa kehitettiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä iäkkäiden ihmisten kotona asumisen turvallisuutta.

Hankkeen aikana nostettiin esiin turvallisen kotona asumisen vaarantavia riskitekijöitä ja haettiin niihin aktiivisesti ratkaisuja. Hanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Yhtenä keskeisenä tuotoksena hankkeessa tehtiin sähköinen asumisturvallisuustesti, joka löytyy osoitteesta www.kotonaasumisenturvallisuus.fi.

Testin voi jokainen tehdä omasta tai jonkun toisen kodista, ja testi auttaa huomaamaan asiat, joita tulee korjata asumisen turvallisuuden lisäämiseksi.

Saimaan ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat ovat tehneet kotikäyntejä Lappeenrannan palvelukeskussäätiön vuokra-asunnoissa asuvien ikäihmisten koteihin. Vuokra-asuntoja on Lappeenrannan keskustan alueella yli 200 ja Joutsenossa sekä Korvenkylässä on lisäksi kymmeniä asuntoja.

Käynneillä on kartoitettu kodin asumisturvallisuutta ja myös asumisen vaaroja yhdessä asukkaan ja vuokranantajan kanssa. Kiinnittämällä huomiota ikäihmisten kotona asumisen turvallisuuteen paitsi laajennetaan tulevien ammattilaisten osaamista, myös edistetään ikääntyneiden turvallista asumista.

Ennen kotikäyntejä opiskelijat saavat ohjausta asumistuvallisuustestin tekoon KAT2-hankkeessa toimineilta hanketyöntekijöiltä. Opetuksessa keskeistä sisältöä ovat ikääntyneen asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus hänen kanssaan sekä terveyden edistämisen teemat ja ympäristön vaikutus ikääntyneen terveyteen.

Lappeenrannan palvelukeskussäätiön edustajat ovat käyneet tapaamassa opiskelijoita ennen testien tekoa ja perehdyttäneet opiskelijoita säätiön toimintaan ja vuokra-asuntojen tilanteeseen. Opintojakson kokonaisuuteen on sopinut hyvin toiminnallinen osuus, joka samalla edistää ikäihmisten turvallista asumista. Nykyisessä tilanteessa, jossa kodin ajatellaan olevan ikäihmisen paras asuinpaikka, sen turvallisuuden tarkistaminen asiakkaan kykyjen mukaiseksi on erittäin tärkeää.

Hankkeet tarjoavat opiskelijoille erilaisia oppimisympäristöjä ja mahdollisuuksia oppia myös toiminnallisella tavalla. Tärkeää on saada hankkeessa tehtävä työ ja tulokset myös hankkeen jälkeen osaksi opetusta ja lisäämään tulevien ammattilaisten osaamista.

Käytännössä tätä yhteensovittamista helpottaa, kun opettaja on mukana oman opetus- ja substanssialansa hankkeessa. Keväällä 2020 tehtävä Lappeenrannan palvelukeskussäätiön vuokra-asuntojen asukkaiden kotien asumisturvallisuuden testaaminen tulee olemaan jo kolmas toteutus.

Sari Kokkonen
Lehtori, terveysala
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.