Hallituksen esitysluonnos tulolähdejaon poistamiseksi

Valtionvarainministeriö julkaisi maaliskuun lopussa luonnoksen hallituksen esitykseksi, jossa poistettaisiin yhteisöjen tulolähdejako.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan tulolähdejaon perusteella määräytyy, minkä verolain mukaan verotettava tulo määritetään. Tällä hetkellä elinkeinotoimintaa sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia (EVL). Maatalouden verotus tapahtuu maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan ja henkilökohtainen tulo verotetaan tuloverolain (TVL) mukaan.

Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia on suunnitelmissa muuttaa siten, että lakia sovellettaisiin yhteisöjen verotuksessa kaikkeen toimintaan. Ainoastaan maatilatalouden tulolähteen tulo jäisi tämän ulkopuolelle, koska maatalouden tulon määräytyminen eroaa merkittävästi muiden tulolähteiden tuloksen määrittelystä. Jatkossa yhteisöillä ei olisi enää muun toiminnan tulolähdettä. Verotuksen kannalta tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että yhteisöjen tulisi voida vähentää kaikki vähentämättä olevat tappiot elinkeinotulolähteessä. Samassa yhteydessä on suunnitelmissa laajentaa elinkeinotoiminnan käsitettä kattamaan myös yhteisöjen ja elinkeinoyhtymien harjoittaman kiinteistöliiketoiminnan.

Muiden kuin elinkeinotoimintaa harjoittavien yhteisöjen osalta sovellettaisiin elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia entiseen tapaan. Eli käytännössä silloin kun niiden toimintaan liittyy elinkeinotoimintaa. Tällaisiksi yhteisöiksi luokiteltaisiin yleishyödylliset yhteisöt, julkisyhteisöt ja asunto-osakeyhtiöt sekä kiinteistöosakeyhtiöt.

Esitys vaikuttaisi erityisesti kiinteistöliiketoimintaan. Yhteisöjen ja elinkeinoyhtymien verotuksessa kiinteistöliiketoiminta saatettaisiin samaan asemaan muu liiketoiminnan kanssa. Sen sijaan luonnollisten henkilöiden verotuksessa vuokraustoimintaa ei pidettäisi kiinteistöliiketoimintana. Tulevaisuudessa liiketoimintaan kuuluvat kiinteistöt ja osakkeet siirtyisivät muusta omaisuudesta käyttöomaisuudeksi.

Yhteisöjen omistuksessa olevat metsäkiinteistöt, joihin nykyisin sovelletaan tuloverolakia, kuuluisivat jatkossa elinkeinotulolähteen muuhun omaisuuteen. Metsäkiinteistö voisi kuitenkin olla yrityksen käyttö- tai vaihto-omaisuutta, jos sitä käytetään yrityksen liiketoimintaan.

Jos jokin osa yhteisön omistuksessa ei vastaisi minkään elinkeinotoiminnan nykyisin omaisuuslajin määritelmää, niin se siirrettäisiin EVL:n luotavaan uuteen omaisuuslajiin. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi osakaslainat.

Lehtori Jarmo Kemppinen
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.