EKOODI-koulutus edisti työllistymistä

Tutkimus & kehitys | Moni EKOODI-ohjelmointikoulutukseen osallistuneista löysi koulutuksen jälkeen työpaikan. Puolet koulutuksen suorittaneista työllistyi ohjelmistoalalle.

Kuva: Jukka Hänninen ja Jouni Könönen

Saimaan ammattikorkeakoulun EKOODI-ohjelmointikoulutus oli kaksivuotinen hanke, joka toteutettiin ajalla 1.11.2016–31.1.2019.

Hankkeen aikana tarjottiin 40 henkilölle mahdollisuus opiskella ohjelmistotuotantoa työelämälähtöisesti, yhteistyössä alan yritysten kanssa, ja nostaa oma osaamisensa nykypäivän työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi. Hankkeessa toteutettiin kahtena pilottitoteutuksena koulutus, joiden lisäksi järjestettiin kesäkoulu (14.5.–15.10.2018) koulutuksen käyneille ja työttömiksi jääneille.

Osaamisen päivittämisellä ja hankkeen tiiviillä yhteistyöllä ohjelmistoyritysten kanssa parannettiin merkittävästi koulutukseen osallistuneiden henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä.

Yhteisiä opiskelupäiviä ja itsenäisiä tehtäviä

Pilottikoulutuksille vuokrattiin tilat Technopolisilta eli nykyiseltä IVH-kampukselta Lappeenrannan Skinnarilasta. Koulutuksessa käytettiin leasing-laitteita (tietokoneet ja näytöt). Opiskelijat työskentelivät koulutukselle varatussa tilassa viikoittain maanantaista keskiviikkoon kello 9–15 ja loppuviikon tehden itsenäisesti opiskeluun liittyviä tehtäviä.

Koulutustilat olivat aina käytettävissä kulkuavaimella. Koulutus järjestettiin lähiopetuksena, lyhyinä luentoina, ja pääpaino oli tekemällä oppimisessa. Vertaistuki ja samanhenkinen opiskeluryhmä tukivat toimintaa. Opiskelijoita kannustettiin vuorovaikutukseen toistensa kanssa osaamisen jakamiseksi.

Hankkeen päätavoite oli tuoda uutta osaamista ohjelmistoalan muuttuviin osaamistarpeisiin luomalla työelämäläheinen oppimisympäristö, jota on hyödynnetty sekä koulutuksen pilottitoteutusten aikana että Saimaan ammattikorkeakoulussa aloitetussa digitradenomikoulutuksessa.

EKOODI-hankeen sisältö määriteltiin tiiviissä yhteistyössä alueen ohjelmistoalan yritysten kanssa. Yrityksistä hankkeeseen sitoutuivat mukaan CGI, Maestro, Octo3 (nykyisin Visma Consulting), Tietokoura ja Visma Solutions.

Puolet koulutuksen suorittaneista ohjelmistoalalla

EKOODI-ohjelmointikoulutuksen pilottitoteutuksiin osallistui 45 työtöntä työnhakijaa. 38 suoritti EKOODI-koulutuksen kokonaisuudessaan ja kaksi sai opintosuoritusotteen suorittamistaan opinnoista. Seitsemästä keskeyttäneestä kaksi työllistyi – ei kuitenkaan ohjelmistoalalle.

Tammikuussa 2019 tilanne oli se, että 28 oli työllistynyt (74 % koulutuksen suorittaneista 38:sta). Heistä ohjelmistoalalla oli 19 (50 %). Ohjelmistoalalle työllistyneistä jäi maakuntaan 17. Hankkeen yhteistyöyrityksiin työllistyi seitsemän koulutuksen suorittanutta.

EKOODI-hankeen aikana maakuntaan saatiin lisäksi kaksi uutta yritystä: Biovaaka Oy rekisteröitiin kesällä 2018 ja Develore Oy avasi toimipisteen Lappeenrannassa syksyllä 2018. Hankkeen toiminnan vaikuttavuus näkyy maakunnan yritysten henkilöstön kasvuna.

Tutkintoon johtava koulutus, digitradenomikoulutus, on käynnistynyt Saimaan ammattikorkeakoulussa. Hankkeen aikana tuotettua sisältöä hyödynnetään sekä sellaisenaan että edelleen kehitettynä tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Kehitetty jatkuvan kehittämisen malli luo pohjan myös koulutuksen rakenteelle ja opiskelijoiden ”työelämäpolulle”. Saatujen kokemusten perusteella kampuksella tehtävät projektityöt pyritään toteuttamaan monialaisina. Keskustelu on aloitettu digitradenomikoulutuksen mallin käyttöönotosta myös Lahden ammattikorkeakoulussa.

Jouni Könönen
Lehtori, liiketalous
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Taide ja teknologia Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.