EDUCRO -hankkeella uusia näkökulmia kulttuuri- ja matkailualalle

Tutkimus & kehitys | Kansainvälinen EDUCRO-hanke tuo yhteen koulutusorganisaatioita sekä kulttuuri- ja matkailupalveluiden organisaatioita Etelä-Karjalassa ja Pietarissa. Tavoitteena on tuottaa uusia koulutuksia, palvelutuotteita, ja yhteistyön kautta tulevaa lisäarvoa.

Kuva: Minna Ikävalko

Syksyllä 2019 alkanut kolmevuotinen, kansainvälinen EDUCRO-hanke (Edu-creating new customer value through cross-border cooperation) tuo yhteen kolme erilaista toimijaa yhteistyön kautta: koulutusorganisaatiot, kulttuuri- ja matkailuorganisaatiot, sekä opiskelijat. Hanke toteutetaan Etelä-Karjalan ja Pietarin alueella, ja hankkeen partnereina ovat LAB ammattikorkeakoulu, Humak-ammattikorkeakoulu sekä Pietarin ammatillisen jatkokoulutuksen instituutti. Hankkeen tavoitteina on kehittää yli kansallisten rajojen toimivaa interaktiivista yhteistyötä kulttuuri- ja matkailualalla, ja sisältöä arvonluontiin sekä työelämälähtöistä koulutusta.

Koulutusorganisaatioiden tarkoituksena on kehittää koulutuksia, jotka perustuvat kulttuuri- ja matkailuorganisaatioiden tarpeisiin. Nämä koulutustarpeet kartoitetaan erilaisten seminaarien ja workshopien avulla. Koulutuksilla on tavoitteena lisätä nuorten ja aikuisten osaamistasoa hankkeen aihealueista ja siten varmistaa osaavan työvoiman saatavuus; opiskelijat siis oppivat sekä hyötyvät yhteistyöstä mahdollisten tulevien työnantajien kanssa. Tarkoituksena on myös, että hankkeen kulttuuri- ja matkailuorganisaatiot hyötyvät verkostoitumisesta ja yhteistyöstä yli toimialojen; näin syntyy mahdollisesti uusia kulttuurituotteita ja -palveluita sekä samalla myös uusia työllistymismahdollisuuksia

Hankkeeseen osallistuu paikallisia kulttuuri- ja matkailuorganisaatioita Etelä-Karjalan ja Pietarin alueella.  Tavoitteena onkin lisätä myös hankkeessa mukana olevien yhteistyöorganisaatioiden kansainvälistymistä, jolloin yhteistyö yli kansallisen rajan voisi tuottaa uusia ideoita, kokemuksia ja uudenlaisia toimintamalleja.  Hankkeessa järjestetään seminaareja ja workshopeja, joissa partnerit sekä yhteistyöorganisaatiot tapaavat toisiaan ja suunnittelevat toimenpiteitä yhdessä. Tavoitteena on jakaa hankkeesta saatuja tuloksia eri foorumeilla; erilaisissa seminaareissa sekä julkaisuissa.

 

Minna Ikävalko
Yliopettaja
LAB-ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Taide ja teknologia Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.