Business Mill tuo yritykset kampukselle

Pinnalla | Business Mill yhdistää Saimaan ammattikorkeakoulun osaamisen ja Etelä-Karjalan yritysten kehitystarpeet joustavalla ja elinkeinolähtöisellä tavalla. Kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävät yritysten kehittämistoimet palvelevat myös SAIMIAn opetusta.

Business Millin iskuryhmä Eero Seppälä (vas.), Kaisa Vainikka ja Mikko Ojapelto valmiina tositoimiin. Kuva: Eetu Karppinen

Ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö on yksi korkeakoulusektorin keskeisimpiä vastuualueita. Yritysten kanssa tehtävät TKI-hankkeet ja opetuksessa tehtävä yhteistyö ovat merkittäviä ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuuden keinoja. Toisaalta TKI-hankkeet koulutusyhteistyö eivät aina pysty täysin tyydyttämään yritysten yksilöllisiä ja osin kiireellisiäkin kehitystarpeita.

Kaupungit ja kunnat tarjoavat alueen elinkeinoelämälle yrityspalveluja, jotka edistävät yrittäjyyttä ja auttavat yrityksiä esimerkiksi yrityksen sijoittumiseen ja yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Nämä yrityspalvelut puolestaan eivät pysty useinkaan auttamaan yrityksiä osaamisperusteisiin, kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä kyllin tehokkaasti.

Tätä kahden eri kokonaisuuden väliin jäävää aukkoa täyttää Business Mill, jonka tehtävänä on tukea käytännön keinoin eteläkarjalaisia kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä yrityksiä ja start-upeja luomaan uusia osaamispohjaisia työpaikkoja alueelle.

Toisin sanoen Business Mill hyödyntää Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston osaamispotentiaalia, verkostoja sekä yrityspalvelujen keinoja maakunnan yritysten tueksi. Business Millin asiakaskohderyhmiä ovat kasvuhakuiset ja muutosvaiheessa olevat yritykset, start up -tiimit, kampusalueen opiskelijat ja kampusalueen henkilökunta.

Saimaan ammattikorkeakoulun näkökulmasta Business Mill on tehokas tapa tuoda maakunnan yritykset osaksi ammattikorkeakoulun toimintaa. Tavoitteena on, että Business Millin avulla yrityksiä ja kehittämiskohteita tuodaan osiksi opintojaksoja sekä opiskelijoiden harjoittelua ja opinnäytetöitä.

Esimerkiksi liiketalouden yksikössä kaksi YAMK-opintojaksoa muodostaa tulevana talvena yrityksille kehitysohjelman, jossa ensiksi analysoidaan yritysten toimialan näkymiä ja sen pohjalta laaditaan yrityksille yksilölliset kasvu- ja kehitysstrategiat asiantuntijaopettajien ohjauksessa ja opiskelijoiden toteuttamina yhteistyössä yritysten kanssa.  Lisäksi Business Millin kautta ammattikorkeakoulu pystyy hankkeistamaan kehitystoimintaa elinkeinoelämälähtöisesti.

Business Mill myös koordinoi ja organisoi toimeksiantoja kampusalueella jo olevien yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden kuten osuuskuntien, NY-tiimin, Firmatiimin ja LUTESin kanssa. Tavoitteena on sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yrittäjäinnostuksen jalostaminen. Tätä toimintaa kampuksella Business Millissa toteuttaa Kaisa Vainikka.

Saimaan ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan kaupungin sekä maakunnan muiden kuntien rahoittama Business Mill aloitti toiminnan lokakuussa 2018. Kuluneen vuoden aikana Business Mill on kiihtynyt jo mittavaksi toiminnaksi.

Tähän mennessä Business Millille on kertynyt lähes sata yritystoimeksiantoa, joista aktiivisia caseja on 65 kappaletta. Aktiivisen toiminnan tuloksena on jo syntynyt seitsemän uutta yritystä ja kaksi uutta liiketoimintakonseptia. Kampuslähtöisiä eli joko opiskelijoilta tai henkilökunnalta tulleita toimeksiantoja on ollut 30.

Business Mill pyrkii siis madaltamaan yritysten ja tiimien kynnystä saada käyttöönsä korkeakoulun osaamista ja resursseja sekä toisaalta muuttaa korkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistyötä dynaamisemmaksi. Voidaan siis todeta, että Business Mill on eteläkarjalaisten yritysten väylä Skinnarilan kampukselle.

Mika Tonder
Lehtori, liiketalous
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.