Autoverkkokauppa Suomessa

Kuva: Pixabay.

Autoverkkokauppa on Suomessa vielä varsin uusi ilmiö, ja se on alkanut ottaa vasta ensiaskeliaan. Autoverkkokauppoja on Suomessa vain muutama, joista ensimmäisenä autoverkkokaupan avasi Autoverkkokauppa.fi vuonna 2015. Yrityksen sivuilla asiakkaalla on mahdollisuus tehdä uuden auton hankinta alusta loppuun asti verkossa. Muita keskeisimpiä suomalaisia autoverkkokauppaa harjoittavia autoliikkeitä ovat Laakkonen, Autolle.com, Volkswagenin verkkokauppa, Caara.fi, Delta Auton All in One-verkkokauppa ja Kamux.

Opinnäytetyötutkimuksen perusteella selvisi, että autoverkkokaupan kaltaisia autoliikkeitä on esiintynyt muualla maailmassa jo 2000-luvun alusta saakka. Suomessa autoverkkokauppaan on liittynyt muutamia keskeisiä haasteita, jotka ovat jarruttaneet alan kehitystä. Ensinäkin auto on nähty liian isoksi, monimutkaiseksi ja harkintaa vaativaksi tuotteeksi ostettavaksi suoraan verkosta. Tämä on osaltaan jarruttanut alan palveluiden kehittymistä. Suomessa on perinteisesti toimittu valmistaja-maahantuoja-jälleenmyyjä-arvoketjun sisäisesti, eikä ulkopuolisiin verkkokauppakonsepteihin ja niiden toimivuuteen ole luotettu riittävästi. Osaltaan uusien myyntikanavien lanseeraamista on hidastanut nykyisen kivijalkakaupan kallis investointirakenne.

Autoverkkokaupan kasvun myötä automyynti laajenisi koko Suomen kattavaksi. Lisäksi palvelut muuttuisivat yhä monikanavaisemmaksi. Verkkokaupan myötä asiakkaille tarjottaisiin palvelua ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä muuttaisi myös automyyjien työnkuvaa. Heidän työstään tulisi yhä joustavampaa ja monitahoisempaa.

Autoverkkokaupan kasvusta suurin hyötyjä olisivat asiakkaat. Autoverkkokauppa voisi tuoda kuluttajien ulottuville koko Suomen kattavan autojen saatavuuden ja laajemman valikoiman, jopa ympäri vuorokauden. Asiakkaan voisi olla myös helpompi vertailla tiettyjä autojen ominaisuuksia. Erityisesti autojen verkkokauppa voisi tarjota edullisemmat hinnat, autojen kotiin toimitukset ja vuorokauden ympäri avoinna oleva asiakaspalvelun.

Autokauppojen kannalta keskeisimpinä hyötyinä olisivat puolestaan alhaisemmat kustannukset, koko Suomen laajuinen myyntikanava. Lisäksi autoverkkokauppa voisi tehostaa kivijalkakauppaa tarjoamalla asiakkaille jopa vuorokauden ympäri tapahtuvan tarjonnan.

Verkossa tapahtuvan autokaupan keskeiseksi ongelmakohdaksi voisivat muodostua koeajon järjestäminen asiakkaalle ja toisaalta kuluttajakaupan peruttamisoikeuteen liittyvät kysymykset. Esimerkiksi auton käytöstä johtuva arvon aleneminen.

Autoverkkokauppaan sovelletaan kuluttajansuojalain 6 luvun koti- ja etämyynnin säännöksiä, koska autoverkkokauppa on luonteeltaan kuluttajansuojalain mukaista etämyyntiä. Kauppa tehdään tällöin kuluttajansuojalain mukaisesti etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä etäviestintä käyttäen siten, että osapuolet eivät ole yhtä aikaa läsnä.

Verkkokauppaa sääntelevän lainsäädännön kannalta keskeisiä seikkoja ovat esimerkiksi ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalle annettavat tiedot ja ennakkotietojen antaminen etämyynnissä. Erityisesti on huomioitava koti- ja etämyyntisopimukseen kuuluva kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus.

Kivijalka-autokaupan ja autoverkkokaupan lainsäädännöllisenä erona on se, että autoverkkokauppaan sovelletaan myös kuluttajansuojalain 6 luvun etämyyntisäännöksiä ja siihen liittyvää kuluttajansuojalain mukaista sopimuksen peruuttamisoikeutta. Esimerkkinä 14 vuorokauden palautusoikeus. Lisäksi autoverkkokauppaan sovelletaan myös kuluttajansuojalain 5 luvun mukaista virhevastuuta ja viivästyksestä johtuvia seuraamuksia. Tällaisia voisivat olla tilanteet, jossa auto ei vastaa kauppaa tehtäessä sovittua tai ostaja on saanut paikkansa pitämätöntä tietoa.

Alan toimijoiden mukaan autoverkkokaupan uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. Autoverkkokaupan yhteyteen tullaan kehittämään paljon uusia palveluita ja kilpailemaan kuluttajien nykyisten ostotottumusten kanssa.

 

Jarmo Kemppinen
Lehtori, yritysjuridiikka
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kristian Käyty
Opiskelija
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.