Ammattikorkeakoulu ja työelämä yhteistyössä aitoihin kumppanuuksiin

kuva: Saimaan ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on ollut niiden perustamisesta lähtien ”vahvistaa alueellista kehitystä” ja yhteistyötä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa ja yhtenä keskeisenä tehtävänä tukea työelämän muutospyrkimyksiä ja organisoida yhteisiä kehittämishankkeita.

Tyypillisimmillään yhteistyö on työharjoittelua, opintojaksoihin liittyviä projekteja ja kehittämishankkeita sekä opinnäytetöitä. Opintojaksoihin integroituva työelämän yhteistyön toivoisin olevan nykyistäkin enemmän ammattikorkeakoulun arkea samoin kuin työelämän kanssa tehtävä tutkimus- ja kehittämistyökin.

Mikäli yhteistyöstä halutaan saada mahdollisimman suuri hyöty, tarvitaan pitkäkestoista ja tavoitteellista toimintaa jolloin yhteistyö muuttuu satunnaisten toimeksiantojen sijaan keskinäiseksi kumppanuudeksi. Kumppanuuden kautta saadaan uusia kokemuksia ja vahvistetaan omaa osaamista sekä opitaan tekemään yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö saa parhaimmillaan aikaan sellaista, mihin yksin ei olisi päästy. Kumppanuutta edesauttaa ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteiset kehittämisenkohteet, molemminpuolinen osallistuminen ja molemmin puolin koetut hyödyt yhteistyöstä. Kumppanuutta edistää myös yhteinen ”kieli” ja ymmärrys, joka voi syntyä vain yhteisten kohtaamisten, yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen kautta. Yhteistyösopimukset ja yhteisesti jaetut toimintatavat ja resurssit tukevat myös kumppanuuden syntymistä.

Käytössä on jo nyt monenlaisia yhteistyömuotoja mutta uusiakin kaivataan. Kumppanuutta voidaan kehittää erilaisilla toimenpiteillä, jotka lähentävät koulutusta ja työelämää. Esimerkiksi mentori- ja alumnitoiminta, kummiyritystoiminta, yrityskummitoimintaa sekä työelämän edustajien toimiminen ammattikorkeakoulun neuvottelukunnissa ja erilaisissa muissa yhteistyöryhmissä yhtä hyvin kuin ammattikorkeakoulun edustajan toimiminen yrityksissä. Saimaan ammattikorkeakoulussa Firmatiimissä toimivien opiskelijoiden aktiivisuus levittää omalta osaltaan tietoa osaamisesta ja tutkimushankkeista yrityksiin ja opiskelijat löytävät myös sitä kautta opinnäytetyö- ja työmahdollisuuksia. Lisäksi ammattikorkeakoulussa opettajien hanketyössä tekemä työelämäyhteistyö on ilahduttavasti lisääntynyt ja opettajat ovat ottaneen sen innolla osaksi omia työtehtäviään.

Vaikka yrittäjät ovat vuosien saatossa oppineet löytämään ammattikorkeakoulun yhteistyökumppanikseen ja aloite tapahtuu entistä useammin yrittäjän toimesta, me ammattikorkeakoulussa toivomme, että yritykset käyttäisivät nykyistäkin aktiivisemmin ja monipuolisemmin ammattikorkeakoulun palveluja sekä näkisivät ammattikorkeakoulun osaamisen voimavarana. Olemme valmiita sitoutumaan pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja viemään sitä askeleen pidemmälle kohti molemminpuolista kumppanuutta miksei jopa kohti strategista kumppanuutta.

 

Merja Heino
rehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.