Ajatuksia tiimien valmentamisesta

kuva: Pasi Juvonen

Ajatuksia tiimien valmentamisesta

Saimaan ammattikorkeakoululla liiketalouden koulutusohjelmassa voi markkinointiin erikoistumalla opiskella tiimiyrittäjänä. Tällainen mahdollisuus on ollut olemassa vuodesta 2010 lähtien. Joka kevät markkinoinnin suuntautumisen valinneet opiskelijat – tulevat tiimiyrittäjät – perustavat yhdessä osuuskuntamuotoisen yrityksen juridiikan opettajan ohjauksessa. Rinnakkain perustamisprosessin kanssa tulevan tiimiyrityksen valmentaja perehdyttää tiimiyrittäjät keskeisiin tiimioppimisen menetelmiin, mm. dialogiin, ideointi- ja innovointimenetelmiin, verkostojen luomisen periaatteisiin sekä tiedonhankintaan. Tiimiyrittäjät toteuttavat myös yhdessä ensimmäisen projektinsa, mikä tarjoaa lähtökohdat ryhmän kehittymiselle kohti tiimiä ja samalla yritykselle pohjakassan. Tässä artikkelissa esitellään muutama valmennus- ja johtamiskirjallisuudesta löytyvä keskeisen ajatus ja pohditaan niiden käytännön toteutusta tiimivalmentamisessa.

Tiimivalmentajan tehtävät

Tiimivalmentajan keskeisinä tehtävinä on auttaa tiimiyrittäjiä ryhmästä tiimiksi (tunnetavoite) ja inspiroida, sekä aika ajoin myös haastaa yksilöt yksin ja yhdessä kehittämään itseään ammatillisesti (tehtävätavoite) ammattikorkeakoulun toimintaympäristö ja tavoitteet huomioiden. Jotta ”alusta” toiminnalle eli tiimiyrittäjyys osana kokeiluekosysteemiä säilyy elinvoimaisena, on toiminnan tuotettava riittävä määrä 55 op vuodessa suorittaneita ja tasaisesti tutkintoja. Nämä tavoitteet tulee säilyttää linsseinä, kun nuorten valmennusta tarkastellaan ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.

Tiimivalmentamisen johtavia ajatuksia

  1. Auta oppimaan

Opettamalla toistat sellaista, mitä itse jo jollain tapaa tiedät tai osaat. Kun ohjaat, sparraat tai valmennat, aktivoit oppijaa toimimaan yhdessä asetettujen oppimistavoitteiden mukaisesti. Omaa tietoa ja kokemusta pääsee ujuttamaan usein myös huomaamatta erilaisiin oppimistilanteisiin. Kysy ja kuuntele. Tee avoimia kysymyksiä ja tarjoa uusia kontakteja. Tee palautteen antamisesta ja siitä oppimisesta keskeinen osa toimintakulttuuria.

  1. Rohkaise sydäntä

Inspiroimalla ja omaa esimerkkiä näyttämällä saa aikaiseksi paljon. Kun valmennat rohkeutta, toimi itsekin jossain asiassa rohkeasti. Uskalla unelmoida ja kannusta muita mukaan unelmointiin. Fasilitoi unelmien muuttamista tavoitteiksi. Aika ajoin komeat puheet muuttuvat komeiksi teoksi. Silloin on syytä järjestää juhlat tai ainakin kumauttaa tonnikelloa. Tonnikello on tiimiyrittäjien käytössä olevissa tiloissa oleva kello, jota kumautetaan aina kun saadaan tehtyä kauppaa (esim. 4000€ kauppa, 4 kumautusta). Kumautukset pyritään toteuttamaan niin, että tiloissa on paljon ihmisiä paikalla. Ovet avataan ja kumautusten perään taputetaan. Tonnikellon idea on peräisin Jyväskylän tiimiakatemialta.

  1. Luota teoriaan Y

Teorian X mukaan ihmiset ovat laiskoja, minkä takia heitä täytyy kontrolloida, ohjeistaa yms. Teoria Y päinvastoin lähtee siitä, että ihmiset haluavat oppia ja saada aikaiseksi ja tarvitsevat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sopivat puitteet. Kokemusteni mukaan teoria Y on totta nuorten aikuisten valmentamisessa.

  1. Pohdi aika ajoin kysymystä ”Miksi?”

Ihmistä ei tarvitse motivoida silloin kun ihminen kokee tarkoitusta ja merkitystä, sillä silloin ihminen motivoituu itsestään. Mahdollista siis tarkoituksen ja merkityksen kokeminen, niin autat omalta osaltasi luomaan oppimisympäristöä, joka rakentuu sisäiselle motivaatiolle. Parhaimmillaan käynnistyy itseään rikastava prosessi, joka luo vahvaa ennakkoluulotonta toimintakulttuuria.

Yhteenveto

Tiimiyrittäjien kanssa käytettävästä pedagogiikasta on jo olemassa usean vuoden käytännön kokemus. Lisäksi aiheesta on kirjoitettu runsaasti sekä suuren yleisön että kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleja. Matkan varrella saatua oppeja voi hyödyntää muuallakin kuin markkinoinnin opiskelussa. Aiheesta kiinnostuneet kollegat ja muiden sidosryhmien edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan toimintaamme.

 

Pasi Juvonen
Tiimivalmentaja ja tietotekniikan lehtori (TkT)
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.