Kuukausittainen arkisto:marraskuu 2019

Business Mill tuo yritykset kampukselle

Pinnalla | Business Mill yhdistää Saimaan ammattikorkeakoulun osaamisen ja Etelä-Karjalan yritysten kehitystarpeet joustavalla ja elinkeinolähtöisellä tavalla. Kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävät yritysten kehittämistoimet palvelevat myös SAIMIAn opetusta. Ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö on yksi korkeakoulusektorin keskeisimpiä vastuualueita. Yritysten kanssa tehtävät TKI-hankkeet … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Saimaan ammattikorkeakoulun osuuskuntien alueelliset vaikutukset

Pinnalla | Keskikokoinen opiskelijaosuuskunta tekee lähes 18 000 projektityötuntia opintojensa aikana ja auttaa innovoimaan uusia avauksia alueemme yrityksille. Saimaan ammattikorkeakoulussa on voinut jo 10 vuoden ajan opiskella markkinointia tiimiyrittäjyyteen pohjautuvassa opiskelumuodossa. Vuosittain markkinoinnin opiskelijat perustavat omalle vuosikurssilleen oman osuuskunnan ja … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Hyvinvoinnin tukeminen opiskelijan arjessa

Pinnalla | Opiskelijahyvinvointi on perusta opintojen sujumiselle ja opinnoissa jaksamiselle. Opiskelijan hyvinvointia voi vahvistaa erilaisilla oppimisympäristöön ja opiskeluun liittyvillä järjestelyillä, palveluilla ja tukitoimilla, mutta vastuu siitä on opiskelijalla itsellään. Saimaan ammattikorkeakoulussa on 2017–2019 kehitetty esteettömän opintopolun käytänteitä ja opiskelijahyvinvointia osana … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Paikallistapahtuma on yhteisön voiman ilmentymä

Pinnalla | Tapahtuma ilmentää paikallisuutta ja tuo ihmiset yhteen. Tapahtuman sidosryhmät kokevat työnsä arvokkaana ja merkityksellisenä.  Tapahtuma edistää viihtymistä paikkakunnalla – tuo vaihtelua ja iloa arjen keskelle. Useat suomalaiset kaupungit ja kunnat ovat tunnettuja nähtävyyksistään, mutta ennen kaikkea tapahtumistaan. Tapahtumat … Lue loppuun

Kategoriat: Matkailu ja palveluliiketoiminta | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Hyvinvoinnin tilat -hanke herättää tyhjät tilat eloon

Tutkimus & kehitys |  Hyvinvoinnin tilat -hanke tekee tyhjillään olevista tiloista avoimia toimintakeskuksia. Lappeenrannassa Me-talon Soppi Sammonlahdessa toimii muun muassa perhekahvila ja myös ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on Sopen toiminnassa tärkeä rooli. Hyvinvoinnin tilat -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kansallinen hanke, joka … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Simulaatioista on moneksi

Pinnalla | Simulaatiolla tarkoitetaan jäljitelmää todellisuudesta tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Pedagogisesti se on kokemuksellista oppimista, jossa reflektiolla, emotionaalisuudella ja yhteisöllisyydellä on merkittävä rooli. Juuri näistä syistä simulaatio-oppiminen on viime vuosina laajentunut koskemaan yhä useampia aloja.  Saimaan ammattikorkeakoulu (SAIMIA) on järjestänyt jo … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Esteettömyys esillä Skinnarilan kampuksella

Pinnalla | Miten sujuu kulkeminen kampuksella keppien kanssa? Mitä kautta pitää kiertää pyörätuolilla luennolle, ettei vastaan tule portaikkoa? Miten väliovista pääsee tavarankuljetuskärryn kanssa? Muun muassa tällaiset esteettömyyteen liittyvät kysymykset ovat arkipäivää Skinnarilan kampuksella. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAIKO haastoi rehtori Merjan … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Omaishoitajien jaksamisesta ja unen merkityksestä

Tutkimus & kehitys | Opinnäytetyössä selvitettiin unen merkitystä omaishoitajien jaksamisessa. Omaishoito on elämäntilanne, jossa perheen jäsenen sairaus tai vammaisuus edellyttää arjessa auttamista. Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava että hoitaja tarvitsevat tukea. Tutkimustulosten mukaan omaishoitajilla on usein univajetta katkonaisten yöunien takia, mikä heikentää … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Tietosuoja-asetus ja digitalisaatio muuttavat arkistointia

Tutkimus & kehitys | Liiketalouden laskentatoimen opiskelijat ovat tehneet viimeisen vuoden aikana opinnäytetöitä, joiden aiheet ovat liittyneet säätiöiden arkistointiin, tietosuoja-asetuksen tuomiin haasteisiin ja arkistoinnin sähköistymiseen. Opinnäytetöissä on selvitetty asiakirjojen säilytysaikoja sekä lakien ja asetusten vaikutusta arkistointiin. Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Näkökulma: Etsivä löytää – mutta auttaakin saa

Näkökulma | Vaikka tuote tai palvelu olisi hyvä, asiakas ei sitä osta, jos ei sitä löydä. Kesäkauden turhat ajelut havahduttivat, kuinka paljon olisi tehtävää niin fyysisten kuin sähköistenkin opasteiden ajantasaistamisessa, lehtori Anu Nuutinen kirjoittaa. Tien vieressä ruskeapohjainen kyltti houkuttelee kääntymään … Lue loppuun

Kategoriat: Matkailu ja palveluliiketoiminta | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Onnistunut verkkoperehdytys hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa

Tutkimus & kehitys | Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyössä kehitettiin työntekijöiden ja asiantuntijoiden näkemysten perusteella uusille työntekijöille suunnattua yleisperehdytyksen verkkokurssia. Verkkokurssi sisältää organisaatioon ja työsuhteeseen perehtymiseen liittyviä asioita ja on tärkeä osa organisaation perehdyttämisprosessia. Uuden työntekijän perehdyttäminen on yksi … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Liiketalouden opiskelijat kestävän muodin parissa

Pinnalla | Saimaan ammattikorkeakoulun englannin kielen kurssilla pohditaan kestävää muotia ja liiketoimintamalleja sen ympärille. Syksyllä 2018 toteutimme #movethedate-projektin liiketalouden opiskelijoiden kanssa English for professional developement –kurssilla. Vaikka projektityöskentely ja messutapahtuma kurssin lopussa ovat saaneet erittäin hyvää palautetta, kehittämisehdotuksiakin on tullut … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

THP-hyvinvointiohjelmalla keinoja työssä jaksamiseen ja vuorovaikutukseen

Pinnalla | Osallistuimme kesällä 2019 amerikkalaiseen The Happiness Practice (THP) -hyvinvointiohjelmaan, jossa harjoiteltiin puolen vuoden ajan viittä hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää periaatetta. Harjoittelun aikana opimme useita tärkeitä keinoja, joilla on mahdollista parantaa työssä jaksamista ja vuorovaikutusta työyhteisössä. Tutustuimme keväällä 2019 amerikkalaiseen … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Virtuaalivaluuttojen käsittely

Tutkimus & kehitys | Suunta-lehden numerossa 1/2019 esiteltiin Mayya Suutarin opinnäytetyötä, joka käsitteli virtuaalivaluuttojen teoreettista käsittelyä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Tässä artikkelissa käsitellään asiaa käytännön näkökulmasta tehtyjen haastattelujen perusteella. Tilinpäätöksessä virtuaalivaluutat voidaan teoreettisen lähestymistavan mukaan käsitellä rahoitusomaisuudessa, vaihto-omaisuudessa tai pysyvissä vastaavissa. … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Verkkotradenomit aloittivat opintonsa

Pinnalla | Kokonaan verkossa suoritettava tradenomin tutkinto mahdollistaa entistä paremmin elinikäistä oppimista. Saimaan ammattikorkeakoulussa alkoi tänä syksynä ensimmäinen täysin verkossa suoritettava tutkinto. Kaikkiaan 42 uutta verkkotradenomiopiskelijaa aloitti opintonsa jo heinäkuun lopulla ennen varsinaisen lukuvuoden alkua. Koska fyysiselle läsnäololle ei ole … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Näkökulma: Mistä uusia yrittäjiä Etelä-Karjalaan?

Näkökulma | Liiketalouden lehtori Jarmo Laukkanen pohtii artikkelissaan, kuinka maakuntaan saataisiin uusia yrittäjiä. Esimerkiksi omistajanvaihdosten yhteydessä voisi saada innovaatioita lentoon. Etelä-Karjalan asukasluvun kehittymisen ennusteet näyttävät Tilastokeskuksen ja Etelä-Karjalan liiton mukaan selkeästi laskevilta, ja erityisesti työikäisten nuorten väheneminen alueella on huolestuttavaa. … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Kuinka innostaa kielten opiskeluun? – Näin syntyi Tunne Työ -videoprojekti

Tutkimus & kehitys | Tunne Työ -hanke yhdisti ammattikorkeakoulun ja lukion, kulttuurin ja kielet, ammattilaiset ja opiskelijat. Keväällä 2019 Saimaan ammattikorkeakoulu toteutti yhdessä Lappeenrannan Lyseon ja Kimpisen lukion kanssa videohaastatteluprojektin. Projektilla oli eritasoiset tavoitteet ja se yhdisti kielet ja taiteen, … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Sykäys työelämään – hyvinvoinnin edistäminen

Tutkimus & kehitys | Sykäys-hanke tukee sekä työtä hakevia että työnantajia. Lehtori Milla Reponen kirjoittaa hankkeessa järjestetyistä hyvinvoinnin koulutuksista. Työttömyys ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset puhuttavat vuodesta toiseen kustannustensa vuoksi.  Erilaisia yhteiskunnallisia toimenpiteitä kehitellään, jotta työllisyyttä saataisiin lisättyä. Pelkät yhteiskunnalliset toimenpiteet … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä, Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Kuvataide siirtyi Lappeenrannan kampukselle

Pinnalla | Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutus muutti keväällä 2019 Imatralta Lappeenrannan Skinnarilan kampukselle. Syksyn opintojaksot aloitettiin uusissa remontoiduissa tiloissa. Kuvataiteella on käytössä noin 2000 neliötä vanhoissa tekniikan laboratoriotiloissa sekä LUT-yliopiston vanhoissa kemian tiloissa. Kuvataiteen ammattilaisten koulutus aloitettiin Imatralla vuonna 1988 … Lue loppuun

Kategoriat: Taide ja teknologia | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Näkökulma: Vähemmän kulutusta, enemmän elämää!

Näkökulma | Markkinoinnin lehtori Emmi Maijasen mukaan tämän hetken tärkein ilmastoteko omien arvojen tarkastelu ja päivittäminen ekologisen jälleenrakennuksen mukaisesti. BIOS-tutkimusyksikön 7.10.2019 verkossa julkaisema pamfletti Ekologinen jälleenrakennus teki minuun vaikutuksen. Julkaisussa kuvataan aiheen massiivisuuteen nähden hyvin käytännönläheisesti, miksi ekologista jälleenrakennusta tarvitaan, … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Kirja-arvio: Uusi sosiaalipedagogiikan oppikirja on ilmestynyt

Näkökulma | Uuden Sosiaalipedagogiikka-oppikirjan (2019) rakenteesta näkyy, että kirjoittajilla on pitkä kokemus sosiaalipedagogiikan tieteenteorian opettajina, tutkijoina ja kehittäjinä, sanoo lehtori Anne Backman kirja-arviossaan. Elina Nivalan ja Sanna Ryynäsen kirjoittama oppikirja Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa julkaistiin keväällä 2019 ja otettiin vastaan … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Henkilötietoja työhönotossa: mitä, miten ja miksi?

Tutkimus & kehitys | Mitä tietoja rekrytoinnissa saa kerätä? Millä tavalla keräämisen tulee tapahtua ja millä perusteella? Uusien työntekijöiden rekrytoinnissa liikkuu valtava määrä tietoja, joista suurin osa on työnhakijoiden henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta löydettäisiin oikea tekijä työhön. Tietoja … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Henkilöstön asema liikkeen luovutuksessa

Tutkimus & kehitys | Opinnäytetyö tarkasteli liikkeen luovutukseen liittyviä työoikeudellisia ongelmia. Saimaan ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä Henkilöstön asema liikkeen luovutuksessa (Haaja 2019) tutkittiin henkilöstön asemaa liikkeen luovutuksessa. Työssä tarkasteltiin liikkeen luovutusta työoikeudellisena ongelmana. Keskiössä olivat siirtyvien työntekijöiden asemaa liikkeenluovutuksessa. Liikkeen luovutuksen … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Tulevaisuuden ”älykkäät toimistot” hyödyntävät automaatiota ja tekoälyä

Tutkimus & kehitys | Väitetään, että automaatio tulee vaikuttamaan jopa 60 prosenttiin kaikista nykyisistä ammateista. Robotisaatio muuttaa sekä teollisuus- että palveluyritysten toimintatapoja ja ansaintamalleja. Automatisaatio ja tekoäly ovat jo tätä päivää. Toimistoautomaatiossa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa. Se on yksinkertaisimmillaan tietokoneohjelma, joka käyttää … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Näkökulma: Mitkä ovat sinun lääkehoitosi tavoitteet?

Näkökulma | Lehtori Titta Sainio kehottaa pysähtymään ja kysymään, mitä lääkkeitä käytät ja miksi. Mitkä ovat sinun lääkehoitosi tavoitteet? Tiesitkö, että sinulle aloitetulle uudelle lääkkeelle tulisi tehdä suunnitelma siitä, mitä hyötyjä lääkkeen avulla tavoitellaan, kuinka pitkään lääkettä tulee käyttää sekä … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , | Jätä kommentti