Kuukausittainen arkisto:marraskuu 2018

Ajatuksia tiimien valmentamisesta

Ajatuksia tiimien valmentamisesta Saimaan ammattikorkeakoululla liiketalouden koulutusohjelmassa voi markkinointiin erikoistumalla opiskella tiimiyrittäjänä. Tällainen mahdollisuus on ollut olemassa vuodesta 2010 lähtien. Joka kevät markkinoinnin suuntautumisen valinneet opiskelijat – tulevat tiimiyrittäjät – perustavat yhdessä osuuskuntamuotoisen yrityksen juridiikan opettajan ohjauksessa. Rinnakkain perustamisprosessin kanssa … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Taiteilijana toimiminen edellyttää moniosaamista

Taide on laajentunut jo aikaa sitten alueille, jotka ovat olleet sen perinteisimmän  taiteilijaroolin ulkopuolella – esimerkiksi tapahtumien visuuaalinen suunnittelu, pelialan visuaaliset tehtävät ja  erilaiset taidelähtöiset palvelut sosiaali- ja terveysaloilla.  Oman taidetta tekevän taiteilijaroolinsa lisäksi kuvataiteilija voi toimia projektijohtajana,  sihteerinä, managerina, … Lue loppuun

Kategoriat: Taide ja teknologia | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Kokemuksia Trello -työkalusta projektijohtamisen tukena

Kokemuksia Trello -työkalusta projektijohtamisen tukena Monet tutkimus-, kehitys ja innovaatiohankkeet toteutetaan yhteistyössä usean eri osapuolen kanssa. Myös Digikaappaus* – hankkeessa tilanne on tämä. Projektiin kuuluvat ihmiset ovat hajallaan ympäri kampusta tai eri kaupungeissa ja monella tutkijalla on hankkeen ohessa runsaasti … Lue loppuun

Kategoriat: Taide ja teknologia | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Digitalisaatiota koskeva teoreettinen keskustelu ja käsitteen historiallinen kehitys

Viime vuosien yhteiskunnallisessa keskustelussa digitalisaatio -käsite (digitalization, digitalisation) on ollut keskeinen ilmiö niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Digitalisaatio ilmiönä on noussut tutkijoidenkin mielenkiinnon kohteeksi, mutta tieteellinen tutkimus käsitteen merkityksestä on saanut melko vähän huomiota. Usein digitalisaatio on liitetty erilaisiin tieto- ja … Lue loppuun

Kategoriat: Taide ja teknologia | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Ammattikorkeakoulu ja työelämä yhteistyössä aitoihin kumppanuuksiin

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on ollut niiden perustamisesta lähtien ”vahvistaa alueellista kehitystä” ja yhteistyötä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa ja yhtenä keskeisenä tehtävänä tukea työelämän muutospyrkimyksiä ja organisoida yhteisiä kehittämishankkeita. Tyypillisimmillään yhteistyö on työharjoittelua, opintojaksoihin liittyviä projekteja ja kehittämishankkeita sekä opinnäytetöitä. Opintojaksoihin … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Jätä kommentti

Monta reittiä tilintarkastajaksi

”Monta reittiä tilintarkastajaksi”. Näin otsikoi Meri Nykänen artikkelinsa Profiitti –lehden numerossa 2/2018. Meri Nykänen otti keväällä yhteyttä Saimaan ammattikorkeakouluun ja tiedusteli mahdollisuutta tehdä artikkeli meillä toteutettavista laskentatoimen opinnoista. Oli mielenkiintoista päästä mukaan tuomaan esille oman oppilaitoksen vahvuuksia ja korostaa sitä … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Henkilöstötilinpäätöksen merkitys sidosryhmille

Henkilöstöä voidaan pitää yrityksen tärkeimpänä voimavarana ja siihen panostamisesta on tullut trendi 2000-luvun yritysmaailmassa. Henkilöstön hyvinvointi ja palkitseminen sekä sen esille tuominen ovat yrityksen kilpailukeinoja. Henkilöstötilinpäätös kuvaa henkilöstön rakennetta, henkilöstön tilaa, työkykyä ja osaamista. Henkilöstötilinpäätöksessä käydään läpi henkilöstön nykytila, mietitään … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Metsälahjavähennys ollut odotettua heikompi motiivi metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin

Vuonna 2017 tuloverolakiin lisättiin säädös metsälahjavähennyksestä. Metsälahjavähennyksen tarkoitus on vähentää kuolinpesämuotoista metsänomistamista. Samalla pyrkimyksenä on edistää elinaikaisia metsänluovutuksia ja nuorentaa metsänomistajien ikärakennetta. Lakimuutoksen tavoitteena oli myös vähentää metsätilojen pirstoutumista, kannustaa yrittäjämäiseen metsätalouden hoitoon ja kiihdyttää puuston myyntiä metsäteollisuuden tarpeisiin. Karoliina … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Manufacturing, Laboratory workshop

  Saimaan ammattikorkeakoulun Mechanical Engineering and Production Technology –koulutusohjelman opetussuunnitelmaan on kuulunut useiden vuosien ajan opintojakso Manufacturing, Laboratory workshop. Opintojakso on tarkoitettu toisen vuosikurssin kansainvälisille konetekniikan opiskelijoille. Usein, varsinkin ulkomailta tulevilta oppilailla, on ongelmana, että heillä ei ole minkäänlaista kokemusta … Lue loppuun

Kategoriat: Taide ja teknologia | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

”Paljon monipuolista osaamista”

Kesän puhjetessa kukkaan Saimaan AMK:n kielikeskuksen johtaja Vuokko Paakkonen pakkailee työhuoneensa tavaroita. Tulevaisuudessa hänellä on paljon nykyistä enemmän aikaa rakastamalleen puutarhanhoidolle. Paakkonen nimittäin jättää elokuussa 2018 Saimaan AMK:n kielikeskuksen johtajan tehtävän. Vuokko Paakkonen on nähnyt kielikeskuksen toimintaa ja kehitystä työntekijän … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Valinnan vapaus haastaa asenteet ja kielen

Osana sote-uudistusta keskustellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta. Yksi tapa toteuttaa valinnanvapautta on henkilökohtainen budjetointi (HB). HB on vaihtoehtoinen tapaa järjestää tarvittavat sosiaalipalvelut. Henkilökohtaisen budjetin määrittelyä edeltää sosiaalialan ammattilaisen tekemä palvelujen tarpeen arviointi. Tämän jälkeen palvelujen käyttäjä valitsee palvelujensa toteutustavaksi henkilökohtaisen … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Laboratoriomaailman uudelleenrakentaminen kampuksella

Skinnarilan kampuksen laboratoriovyöhyke on elänyt muutoksessa viimeiset vuodet. Nyt vihdoin kaikki alkaa asettua paikalleen, ainakin hetkeksi. Kampus elää jatkuvassa muutoksessa, kuten nykyajan työelämässä on totuttu. Mistä lähdettiin liikkeelle Skinnarilaan muutettaessa syksyllä 2011 Tekniikan laboratoriot sijoittuivat Lappeenrannan Teknillisen yliopiston (LUT) 3. … Lue loppuun

Kategoriat: Taide ja teknologia | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Projektimuotoisessa oppimisessa toteutuu aito pelillistäminen

Pelillistäminen on nykyään muotia milteipä joka alalla, eikä vähiten koulutussektorilla. Eipä siinä, pelillistämisen hyödyt on havaittu moneen otteeseen erilaisissa yhteyksissä. Pelillistämisellä tarkoitetaan yksinkertaistettuna pelien elementtien mukaan ottamista alustoille, jotka eivät itsessään ole pelejä. Yleisimpänä esimerkkinä oman edistymisen seuranta tasojen tai … Lue loppuun

Kategoriat: Matkailu ja palveluliiketoiminta | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Innoduel – Esimerkki digitalisen osallistamisen työkalusta

Innoduel – Esimerkki digitalisen osallistamisen työkalusta Tausta Lappeenrannan ja Imatran kaupungit ovat mukana Digikaappaus –hankkeessa*. Yhtenä yhteisenä kehityskohteena kummankin kaupungin kanssa on ollut asukkaiden digitaalinen osallistaminen mm. joukkoliikenteen kehittämistä koskevaan ideointiin. Tämä artikkeli esittelee lyhyesti, miten Innoduel –ohjelmistoa hyödynnettiin Imatran … Lue loppuun

Kategoriat: Taide ja teknologia | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Muutoksen keskellä

Muutoksesta puhutaan paljon. Yleisesti kuulee puhuttavan, että elämme nyt muutoksen keskellä. Kun mietimme aikaa taaksepäin, myös silloin taisimme elää muutoksen keskellä. Kun suunnittelemme tulevaa, tiedämme, että muutoksia on edessäpäin. Muutos on siis osa elämäämme, halusimme sitä tai emme. Muutos kiinnostaa … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Verovelvollisuus omaisuuden siirtotilanteissa

Omaisuuden siirtyessä yksityishenkilöltä toiselle on kyseessä tyypillisesti kauppa, lahja tai perintö. Kaikilla näillä omaisuuden siirtomuodolla on itsenäiset veroseuraamukset. Käytännössä useimmat omaisuuden siirtotilanteet aiheuttavat veronmaksuvelvoitteita, mutta perehtymällä eri siirtomuotojen veroseuraamuksiin, voi ennakoida ja jopa suunnitella omaa verotusta. Kaupan, lahjan ja perinnön … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Onks tää normaalia? -palvelu kohtaa nuoret somessa

Nuoruuteen kuuluu monenlaisia elämän pulmia, joista suurin osa ratkeaa itsestään tai lähimmäisten avulla. Nuoren tärkein ja lähin tuki ovat kaverit ja perhe. Joskus huolet ovat kuitenkin sellaisia, että ne eivät ratkea lähimmäisten voimin tai ne ovat niin henkilökohtaisia, että niistä … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Ehkä oppimisen tärkein taito

Älä lue huvin vuoksi kuten lapset tai oppiaksesi kuten aikuiset. Ei, lue elääksesi. Kirjailija Gustave Flaubert (1821-1880)   Minulta usein kysytään, miten voi oppia kieltä? Kun mietin oman suomenkielentaidon kehittämisestä, se oli hyvin perinteistä – luin lehteä joka päivä, kirjoitin … Lue loppuun

Kategoriat: Matkailu ja palveluliiketoiminta | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Työhyvinvoinnin johtamisen koulutus ja työelämävalmiuksien kehittäminen

Saimaan ammattikorkeakoulu on kehittänyt työhyvinvoinnin edistämisen koulutusta VALTE –hankkeessa, johon osallistui 11 oppilaitosta ja joiden yhteistyönä kehitettiin työelämätaitojen ja työhyvinvoinnin opintoja. Hankkeesta voi lukea lisää hankkeen verkkosivuilta (http://valte.fi/). 2009 hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat tavoitteesta nostaa eläkkeelle siirtymisiän odotetta kolmella vuodella … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Saksalaista osaamista yritysten kehitysprojekteissa

Saksalainen insinöörityö on perinteisesti laadukasta ja tarkkaa. Tätä olemme päässeet seuraamaan lähietäisyydeltä yli kymmenen vuoden ajalta saksalaisten vaihto-opiskelijoiden konesuunnitteluun liittyvien projektitöiden yhteydessä. Konetekniikan koulutusalalla on pitkä yhteistyöhistoria Augsburgin ammattikorkeakoulun kanssa. Meille Tekniikan laboratorioissa se on näkynyt kaksi kertaa vuodessa saapuvien … Lue loppuun

Kategoriat: Taide ja teknologia | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Valmistuvien sairaanhoitajien osaamisesta tasalaatuista

Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana keväällä 2018 alkaneessa valtakunnallisessa, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen -hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana kaikki 21 ammattikorkeakoulua, joissa on sairaanhoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta. Hanke toteutuu 1.3.2018-31.12.2020 välisenä aikana. Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö- … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Motiivi Hyvinvointipalvelut oppimisympäristönä

Saimaan ammattikorkeakoulun Motiivi Hyvinvointipalvelut tarjoavat erilaisia hyvinvointi- ja liikuntapalveluita esimerkiksi yksityisille asiakkaille, erilaisille ryhmille sekä kampuksen henkilökunnalle ja opiskelijoille. Motiivi Hyvinvointipalveluissa työskentelee ympäri lukuvuoden fysioterapeutti- ja terveydenhoitajaopiskelijoita kahden fysioterapeutin ohjaamana. Millaisia oppimiskokemuksia fysioterapeuttiopiskelijoilla on ammatillisten harjoittelujaksojen päättyessä? Itseohjautuvaa opiskelua Motiivi … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Kokemukset opettaa ammatillisuutta

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeessa tavoitteena ovat lapsi- ja perhelähtöiset, vaikuttavat, kustannustehokkaat ja hyvin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Etelä-Karjalan Lape-hankkeen erityis- ja vaativimman tason kehittämiskokonaisuudessa pilotoimme yhdessä Saimaan Ammattikorkeakoulun sosionomi koulutuksessa monialaista yhdessä oppimista. Mukana oli … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti