Kuukausittainen arkisto:marraskuu 2018

Onnistumisen iloa tapausopetuksesta

Johtamisen ja esimiestyön opettaminen on visainen tehtävä, vaikka opiskelijoilla olisi taustalla jo kokemusta työelämästä ja esimiestehtävistäkin. Tässä koulutuksessa opiskelijat on melkeinpä mahdotonta saada oppimaan ja kasvamaan johtamiseen ja esimiestyöhön tietoa ylhäältäpäin kaatamalla. Johtamista on tutkittu ja aiheesta on julkaistu metrikaupalla. … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Joustavampaa opiskelua työn ohessa

Korkeakoulujen rahoitusta ollaan parhaillaan uudistamassa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uusi rahoitusmalli on vielä viimeistä sinettiä vailla, mutta periaatteista on käyty laajaa keskustelua ja palikat näyttäisivät pian loksahtavan paikoilleen. Suomalaisten korkeakoulujen rahoitus perustuu kokonaan tuloksiin ja kiinteää ”manulle illallinen” –rahoitusta ei ole … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Kotivara – kuinka kotitaloudet voivat varautua yllättäviin yhteiskunnan häiriötilanteisiin

Kuinka pärjäisimme, jos yhteiskunnan toiminta häiriintyisi? Olemmeko varautuneet siihen, että energian tuotantoon tulee häiriöitä, lämmön saanti, veden saanti tai sähkön saanti katkeaa? Olemmeko varanneet ruokatarvikkeita sen varalle, että emme pääsisikään kauppaan ostamaan ruokaa? Entä miten pidämme yhteyttä läheisiimme, jos esimerkiksi … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Autoverkkokauppa Suomessa

Autoverkkokauppa on Suomessa vielä varsin uusi ilmiö, ja se on alkanut ottaa vasta ensiaskeliaan. Autoverkkokauppoja on Suomessa vain muutama, joista ensimmäisenä autoverkkokaupan avasi Autoverkkokauppa.fi vuonna 2015. Yrityksen sivuilla asiakkaalla on mahdollisuus tehdä uuden auton hankinta alusta loppuun asti verkossa. Muita … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , | Jätä kommentti

”Kukapa sitä kotoaan lähtisi” – Puheenvuoro ikääntyvien yhteisöasumisesta

”Kukapa sitä kotoaan lähtisi”, toteaa ikämies Etelä-Karjalan pikkukunnassa. Saman toteamuksen esittää suurin osa kotona-asuvista yli 75 vuotiaista maalla ja kaupungeissa. 75 vuoden ikä on nostettu tässä tähän siitä syystä, että viimeistään tuossa iässä ikääntymisen sosiaaliset, psyykkiset, kognitiiviset ja fyysiset vaikutukset … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Miljöömatkailu-hanke kehittää Etelä-Karjalan kulttuuriperintökohteita

Miljöömatkailu-hankkeen tavoitteeksi on asetettu kehittää Kaakkois-Suomen maaseutualueiden kansainvälisesti arvokkaita kulttuuriperintökohteita ja niihin liittyvää palveluliiketoimintaa. Kymenlaaksossa kehittämisen kohteiksi on valikoitunut paperiteollisuuden ympärille rakentuneita teollisuushistoriallisia kohteita. Etelä-Karjalassa kohteiksi on valikoitunut kulttuurihistoriallisesti arvokkaita linnoituksia ja puolustuslinjoja sekä teollisuushistoriallisia kohteita. Hankkeessa kehitetään yksittäisten kulttuuriperintökohteiden … Lue loppuun

Kategoriat: Matkailu ja palveluliiketoiminta | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

SOTE-PEDA 24/7 – kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan koulutusta

Sosiaali- ja terveysalalla vaikuttavat muutoksen tuulet kuten digitalisaatio. Työympäristöjen, prosessien ja välineiden muuttuessa myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamistarpeet muuttuvat. Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana 24 suomalaisen korkeakoulun yhteisessä SOTE-PEDA 24/7 –hankkeessa, jossa tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoidaan ja vastataan niihin uudenlaisilla oppimisympäristöillä, … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Myyntikoulutuspäivä Saimaalla – kirjaimellisesti

Marraskuun räntäsateessa luokkahuone kuin luokkahuone voittaa ulkona turjottamisen, mutta kesällä tilanne voi olla toinen. Saimaan ammattikorkeakoulun B2B Sales ’n’ marketing school –myyntikoulutuksessa päätimme tarttua tähän mahdollisuuteen ja toteutimme kesäkuisen koulutuspäivän ulkoilmassa. Kyseinen koulutus kuuluu ”PRIMA – Osaamisella kasvua ja kilpailukykyä … Lue loppuun

Kategoriat: Matkailu ja palveluliiketoiminta | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Yleishyödylliset lahjoitukset yritysverotuksessa

Elinkeinotoiminnan verotettavaa tuloa laskettaessa vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. Ovatko lahjoitukset elinkeinotoimintaa ja ovatko ne verotuksessa vähennyskelpoisia? Laki elinkeinotulon verottamisesta ei sisällä säännöksiä yleishyödylliseen tarkoitukseen annetuista lahjoituksista, mutta Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaan arvoltaan vähäiset raha- tai esinelahjoitukset … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Simulaatio-opetusta opiskelijan ja opettajan yhteistyönä

  Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen opiskelijan ja opettajan yhteistyönä syntyi moniammatillinen kuntouttavan hoitotyön simulaatioharjoitus. Simulaatioharjoitus oli osa kansainvälisenä yhteistyönä järjestettyä kesäkoulua. Millaisia oivalluksia ja oppimiskokemuksia monialaisesti käytetty opetusmenetelmä synnytti?  Kuntouttavaa hoitotyötä simulaatio-opetuksella  Saimaan ammattikorkeakoulussa kesäkuun alussa järjestetty kansainvälinen kesäkoulu kokosi monialaisesti yhteen gerontologiaan ja muistisairauksiin … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Cross-border tourism through neighbour language learning

The interest to Russian studies has increased in the past decades. Nowadays Russian is not any more to be perceived as the language of a probable adversary or a generous ally. People in Finland are driven by the pragmatism: it … Lue loppuun

Kategoriat: Matkailu ja palveluliiketoiminta | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Kirjallisuudesta turistikohteeksi

Matkaoppaat ja matkakirjat eivät ole ainoat kirjallisuutta ja matkailua yhdistävät tekijät. Kirjallisuusturismissa kirjailijalla ja hänen elämällään, kirjan tapahtumapaikalla tai kirjoittamispaikalla on keskeinen merkitys matkakohteen valinnassa. Kirjallisuusturismin tiedetään alkaneen jo 1800-luvulla, joten se on kulttuurimatkailun lajina huomattavasti vanhempi kuin nykyisin suureen … Lue loppuun

Kategoriat: Matkailu ja palveluliiketoiminta | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

B2B-myyntikoulutus ja videoiden monipuolinen hyödyntäminen

Videoiden hyödyntäminen koulutuksissa ja opetuksessa on nykyään jo hyvin tavallista. Tai itseasiassa siitä puhutaan kuinka sen tulisi olla arkipäiväistä. Onko videoista aidosti hyötyä? Tehostaako videoiden käyttö opetusta? Kuinka selättää videotuotannon tekniset haasteet? Olen ollut lukuisissa videointiprojekteissa ja mm. edellä mainitut … Lue loppuun

Kategoriat: Taide ja teknologia | Avainsanoina , , , , | 1 kommentti

Kokemuksia työhyvinvoinnista ja tuottavuudesta Pk-yrityksissä

Tuottavasti moninainen -hankkeessa (ESR) henkilöstön työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta parannetaan Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivissa mikro- ja pk-yrityksissä. Hankkeessa kerätään tietoa haastatellen henkilöstöä ja yrittäjiä/esimiehiä. Haastatteluissa kartoitetaan työn hyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyviä kokemuksia ja käsityksiä, sekä niiden välisiä yhteyksiä. Haastateltavina yrityksinä … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Restonomiopiskelijat ja yritykset kohtasivat pikatreffien merkeissä Saimaan ammattikorkeakoulussa

Saimaan ammattikorkeakoulun Rekrypäivä on järjestetty Linnalan kampuksella Imatralla vuodesta 2012 lähtien. Rekrypäivä on matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan yritysten ja opiskelijoiden kohtauspaikka. Osallistujat ovat pääasiassa Etelä-Karjalassa toimivien yritysten ja yhteisöjen edustajia sekä rekrytointipalveluyrityksiä ja muita alan sidosryhmiä. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella … Lue loppuun

Kategoriat: Matkailu ja palveluliiketoiminta | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Konkarit keskustelevat

Olen aina suhtautunut epäillen tallenteiden, videon tai puheen, käyttöön opetuksessa. ”Puhuva pää” opettajana tai valmentajana ei ole oikein ollut minun juttuni. Opettajan roolissa haluan kohdata opiskelijani ja päästä keskustelemaan heidän kanssaan ilman ylimääräisiä vempaimia. Virtuaaliopetuksen keinona hyvin toteutetut videot, jollaisia … Lue loppuun

Kategoriat: Taide ja teknologia | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Opiskelijat työelämän suunnannäyttäjinä, koulufysioterapeutti Lappeenrantaan

Fysioterapiaopiskelijat suorittavat opintojensa aikana neljä seitsemän viikon mittaista työharjoittelua valitsemissaan paikoissa. Periaatteena on, että harjoittelupaikassa tulee olla työtehtäviä fysioterapeutille ja osa harjoitteluista tulee suorittaa fysioterapeuttiohjaajan ohjauksessa. Oppimiskäsitysten ja sen myötä opetuksen muuttuessa opiskelijoista on tullut entistä itseohjautuvampia, mikä on avannut … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Henkilökuntalahjat ja –etuudet yrityksen tuloverotuksessa

Tuloverotuksessa erilaisia lahjoja ja etuuksia on tarkasteltava sekä laadullisesti että määrällisesti. Pääsääntönä voidaan pitää, että tavanomainen ja kohtuullinen lahja tai etuus on yritykselle vähennyskelpoista menoa ja työntekijälle verovapaata tuloa. Mutta mitä pidetään eri tilanteessa tavanomaisena ja kohtuullisena ja ketä luetaan … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Alustatalous muuttaa perinteisiä liiketoiminnan malleja

Alustataloudesta on muodostunut viime vuosien aikana nopeimmin kasvava liiketoiminnan malli maailman mittakaavassa. Digitaalisia alustoja hyödyntävä yritystoiminta muuttaa radikaalisti yritysten mahdollisuuksia uudistua ja menestyä. Mitä alustatalous oikein on? Alustataloudella tarkoitetaan liiketoimintaa, joka hyödyntää valmiita digitaalisia alustoja, palveluja sekä niihin kerättyä dataa … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Osuuskunnista on moneksi Sampossa

Monet ammatilliset toisen asteen oppilaitokset ovat perustaneet ns. oppilaitososuuskuntia, joissa opettajat ovat osuuskunnan hallinnossa mukana ja joissa työskentelee eri alojen opiskelijoita. Saimaan ammattiopisto Sampossa kaikki osuuskunnat ovat opiskelijoiden perustamia ja myös täysin heidän hallinnoimiaan. Kunkin koulutusalan opiskelijat voivat perustaa oman … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Uusia polkuja Saimaan ammattikorkeaan

Saimaan ammattiopisto Sampon ja Saimaan ammattikorkeakoulun välille on syntynyt tänä syksynä uusi reitti, jota kutsutaan Polku-opinnoiksi. Polku-opinnoissa opiskellaan ammattikorkeakouluopintoja osana Sampon perustutkintoa. Saimaan ammattikorkeakouluun voi hakea suoraan, kun on suorittanut vähintään 30 opintopistettä amk-opintoja ja saanut valmiiksi toisen asteen tutkinnon. … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

PUF! – Sampo PopUp Factory -toimintaa ohjaajan silmin

Saimaan ammattiopisto Sampon PopUp Factory -hankkeessa kehitetään oppilaitoksen ulkopuolelle uusi oppimisympäristö, jossa liike-elämä ja ammattiin opiskelevat nuoret kohtaavat yhteisen tekemisen ja kehittämisen kautta. PopUp Factory toimii Lappeenrannassa ja Imatralla. Hanketta rahoittaa Etelä-Karjalan liitto ja se päättyy helmikuussa 2019. Mistä alkaisimme? … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Vanhat osaamistarpeet uudessa nousussa – teollisen myynnin lyhyt oppimäärä

Etelä-Karjalan yrityksistä on noussut esiin tarve saada vahvistusta teollisen myynnin osaamiseen. Paraskaan tuote, palvelu tai teknologia ei tuota liikevaihtoa, jos sitä ei aktiivisesti myydä. Yrityksen kasvun mahdollistajana myynnin rooli tärkeä, ja teollisessa ympäristössä sen tueksi tarvitaan myös ymmärrystä siitä prosessista, … Lue loppuun

Kategoriat: Matkailu ja palveluliiketoiminta | Avainsanoina , , , | 1 kommentti

Valtion palkkausjärjestelmä ei toimi johtamisen välineenä

Valtion palkkausjärjestelmän uudistuksissa on pyritty entisenlaisesta virkapalkkajärjestelmästä kohti tulosohjausta siirtymällä suoritukseen perustuvaan palkkaukseen. Muutoksilla on pyritty lisäämään esimiesten mahdollisuuksia kannustaa työntekijöitä edistämään organisaation strategian tavoitteita. Saimaan ammattikorkeakoulussa liiketalouden alalla tehdyssä ylemmän tutkinnon opinnäytetyössä havaittiin, että palkkausjärjestelmä ei ole onnistunut tässä … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Osaaminen näkyväksi ravintola-alalla

Moni ravintola-alan esimiestehtäviin haluava tai niissä jo toimiva on aloittanut työuransa operatiivisissa työtehtävissä ja kerryttänyt kokemusta ja osaamista erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja keittiötyössä. Usein taustalla on toisen asteen ammatillinen tutkinto tai muuten työnkautta hankittu osaaminen. Esimiestehtävät ovat haasteellisia ja niissä on … Lue loppuun

Kategoriat: Matkailu ja palveluliiketoiminta | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Tilinpäätökseen valmistautuminen

  Tilinpäätösaika alkaa lähestyä ja on hyvä pohtia, mitä asioita on käytävä läpi tilinpäätöksen laadinnassa. Tilinpäätöstä säätelevät kirjanpitolaki, yhtiölainsäädäntö sekä verolainsäädäntö. Tämän artikkelin tavoitteena ei ole käsitellä tilinpäätökseen liittyviä asioita tyhjentävästi vaan nostaa esille muutamia keskeisiä asioita. Tilinpäätössuunnittelu tulisi olla … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina | Jätä kommentti

Yrityskauppaan liittyvä oikeudellinen yritystarkastus

Yrityskauppa voidaan tehdä monella tavalla, esimerkiksi liiketoimintakauppana tai osakekauppana. Yritystoimintaan voidaan lähteä mukaan myös ostamalla osakkuus kohdeyrityksestä. Yrityskaupan ensimmäisiin vaiheisiin liittyy varsin usein salassapitosopimus, jonka tarkoituksena on antaa ostajaehdokkaalle mahdollisuus tutkia kaupan kohdetta ja suojata myyjää arkaluontoisten tietojen antamisesta ostajalle. … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Ikäihmisten turvallista asumista parannetaan monialaisella yhteistyöllä

Oma koti on ikäihmisten ensisijaisena asuinpaikka jopa elämän loppuun asti sen sijainnista riippumatta. Entistä huonompi kuntoisia ikäihmisiä asuu kaupungeissa, taajamissa ja maaseudun kylissä naapureinamme ja usein vielä yksin. Etelä-Karjalassa on kiinnitetty huomiota vuosien ajan ikäihmisten asumisturvallisuuteen. Kehittämistyö alkoi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen … Lue loppuun

Kategoriat: Terveys ja hyvinvointi | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Metsäkoneenkuljettajille riittää töitä

Metsäalan ammateista on kadunmiehellä vielä vanhahtava mielikuva. Lumihangessa saapasteleva sahamies kuuluu historiaan, kun tämän päivän ammattilaisen työvälineitä ovat järeät harvesterit ja ajokoneet, täynnä tietotekniikkaa. Hahmottamista ja pelisilmää vaaditaan ESR:n rahoittamaa Moto-hanketta vetävä projektipäällikkö Tony Jouhtinen Saimaan ammattiopisto Samposta painottaa alan … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Tunne työ –suunnittele ura

Yhteistyötä parhaimmillaan Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan kaupunki, tarkemmin Kimpisen ja Lyseon lukiot, ovat osatoteuttajina Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Tunne työ – suunnittele ura -hankkeessa. Hankkeen pääkoordinaattorina on Helsingin kaupunki ja muut osatoteuttajat, lukiot, tulevat pääkaupunkiseudulta ja Lahdesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää … Lue loppuun

Kategoriat: Talous ja työelämä | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti